Chào mừng đến với Hội đồng hương Hiệp Lực

THƯ MỜI

HỌP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG HIỆP LỰC NĂM 2015


Kính mời: Gia đình đến gặp mặt năm 2015


Vào lúc: 10 giờ ngày 19/4/2015


Địa điểm: Nhà anh Nguyễn Hữu Thuấn


Địa chỉ: Số 76 Đường Trục, P13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.


Điện thoại: 0983395543